Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w MONS Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w MONS

Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Podręczniki i wszelkie materiały ćwiczeniowe (zeszyty ćwiczeń) dla klas 1-3 szkoły podstawowej oraz klas 4-8 będą zakupione z dotacji ministerialnych. Uczniowie klasy I, II i III LO zakupują podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie.