Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w MONS Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w MONS

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Przewodnicząca: Edyta PRZYBYLSKA
Z-ca przewodniczącej: Marta ZAŁĘSKA
Skarbnik: Wioletta ROGIŃSKA
Sekretarz: Przemysław BALICKI

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca: Marta POTYRAŁO
Członek: Joanna RYCHLICKA
Członek: Elwira GÓRNIAK

Pytania, uwagi i pomysły prosimy kierować na adres mailowy Rady Rodziców: mons.radarodzicow@gmail.com


Konto

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

W dniu 8 października 2019 r. na terenie szkoły odbyło się zebranie na którym ustalono składkę na Radę Rodziców na bieżący rok szkolny 2019/2020 w wysokości 30 Euro rocznie na każde dziecko. Wyznaczając datę zebrania powyższej składki do końca listopada br.

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy przekazywać na konto:

  • THE PARENTS COUNCIL POLISH SECTION OF THE SHAPE INTERNATIONAL SCHOOL
  • IBAN: BE31 6430 0804 8855
    BIC: BMPBBEBB
  • Imię i Nazwisko dziecka
  • Klasa

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy finansowo i organizacyjnie wspierają działalność Rady Rodziców i tym samym wspomagają działalność Szkoły Polskiej.

Za wpłaty serdecznie dziękujemy
Rada Rodziców