Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w MONS Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w MONS

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej

WTOREK 19.00 – 20.00
ŚRODA 19.00 – 20.00
CZWARTEK 16.30 – 18.30