Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w MONS Szkoła Polska im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w MONS

Grono pedagogiczne

ROK SZKOLNY 2019/2020

mgr Joanna Jurkiewicz
Kierownik Szkoły Polskiej
Nauczyciel wiedzy o Polsce

mgr Magdalena Gorczyca
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Agnieszka Staniec – Deroux
Nauczyciel języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej

mgr Beata Śpiewak
Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o Polsce w klasie VII
Nauczyciel języka polskiego w klasie I Liceum

mgr Justyna Walkusz
Nauczyciel języka polskiego w klasie VIII i grupie LO
Nauczyciel bibliotekarz


ROK SZKOLNY 2018/2019

mgr Joanna Jurkiewicz
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
Nauczyciel wiedzy o Polsce

mgr Karolina Żurakowska
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Agnieszka Staniec – Deroux
Nauczyciel języka polskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej

mgr Beata Śpiewak
Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o Polsce w klasie VII
Nauczyciel języka polskiego w klasie II Gimnazjum

mgr Justyna Walkusz
Nauczyciel języka polskiego w III klasie Gimnazjum i grupie LO
Nauczyciel bibliotekarz


ROK SZKOLNY 2016/2017

KIEROWNIK
mgr JOANNA JURKIEWICZ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr KAROLINA ŻURAKOWSKA

JĘZYK POLSKI
mgr AGNIESZKA STANIEC-DEROUX
mgr MAGDALENA KACZMARSKA
mgr MONIKA POPŁAWSKA

WIEDZA O POLSCE
mgr JOANNA JURKIEWICZ

BIBLIOTEKA
mgr MONIKA POPŁAWSKA