Konto

   Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, 

W dniu 8 października 2019 r. na terenie szkoły odbyło się zebranie na którym ustalono składkę na Radę Rodziców na bieżący rok szkolny 2019/2020 w wysokości 30 Euro rocznie na każde dziecko. Wyznaczając datę zebrania powyższej składki do końca listopada br.

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy przekazywać na konto:

THE PARENTS COUNCIL POLISH SECTION OF THE SHAPE INTERNATIONAL SCHOOL

IBAN:    BE31 6430 0804 8855
BIC:      
BMPBBEBB

Imię i Nazwisko dziecka:
Klasa:

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy finansowo i organizacyjnie wspierają działalność Rady Rodziców i tym samym wspomagają działalność Szkoły Polskiej.

Za wpłaty serdecznie dziękujemy
Rada Rodziców