Skład

Zarząd Rady Rodziców    

Przewodnicząca: Edyta PRZYBYLSKA    
Z-ca przewodniczącej: Marta ZAŁĘSKA     
Skarbnik: Wioletta ROGIŃSKA     
Sekretarz: Przemysław BALICKI

Komisja rewizyjna    

Przewodnicząca: Marta POTYRAŁO    
Członek: Joanna RYCHLICKA     
Członek: Beata CIOS

Pytania, uwagi i pomysły prosimy kierować na adres mailowy Rady Rodziców: mons.radarodzicow@gmail.com