Skład

Zarząd Rady Rodziców    

Przewodnicząca: Magdalena GORCZYCA    
Z-ca przewodniczącej: Beata CIOS     
Skarbnik: Wioletta ROGIŃSKA     
Sekretarz: Przemysław BALICKI

Komisja rewizyjna    

Przewodnicząca: Renata SZYBIAK    
Członek: Sylwia KAMIŃSKA     
Członek: Aldona RUTKOWSKA

Pozostali członkowie
KLASA II
Elwira GÓRNIAK
Katarzyna GIANNINI
KLASA III
Justyna PŁACHCIAK
Marcin CHOŁKO
KLASA IV
Przemysław BALICKI
Sławomir ROGIŃSKI
Anna KUNKOWSKA
KLASA V
Ewa PLAŻUK
Marcin MORGAŚ
Agnieszka HANASZ
KLASA VI
Monika GRABOWSKA
Sylwia KAMIŃSKA
Marta ZAŁĘSKA
KLASA VII
Wioletta ROGIŃSKA
Renata SZYBIAK
Edyta PRZYBYLSKA
KLASA VIII
Beata CIOS
Justyna SUDZIK
KLASA III GIM
Monika GRABOWSKA
Sylwia KAMIŃSKA
GRUPA LICEUM
Magdalena GORCZYCA
Aldona RUTKOWSKA

Pytania, uwagi i pomysły prosimy kierować na adres mailowy Rady Rodziców: mons.radarodzicow@gmail.com