Grono Pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY POLSKIEJ W MONS
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
mgr Joanna Jurkiewicz
Kierownik Szkoły Polskiej.
Nauczyciel wiedzy o Polsce.
 
mgr Magdalena Gorczyca
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 
mgr Agnieszka Staniec - Deroux
Nauczyciel języka polskiego w klasach IV - VI szkoły podstawowej.
 
mgr Beata Śpiewak
Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o Polsce w klasie VII.
Nauczyciel języka polskiego w klasie I Liceum.
 
mgr Justyna Walkusz
Nauczyciel języka polskiego w klasie VIII i grupie LO.
Nauczyciel bibliotekarz.