Konkurs "Wakacyjne lektury".

Wakacyjne lektury

 

 Biblioteka szkolna ogłasza kolejną edycję konkursu „Wakacyjne lektury" 

        Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów, którzy w czasie wakacji znaleźli czas na to, by przeczytać książkę.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

vKlasy I-III szkoły podstawowej – należy przygotować pracę plastyczną inspirowaną przeczytaną książką (na pracy powinna się znaleźć informacja o autorze i tytule przeczytanej książki)

vKlasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum – należy napisać opowiadanie inspirowane przeczytaną książką lub recenzję tej książki (oczywiście na pracy powinna znaleźć się informacja o autorze i tytule przeczytanej książki)

Do 15 października br. należy przynieść do biblioteki szkolnej przygotowane prace plastyczne lub literackie. 

Na zwycięzców czekają nagrody.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.