Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

          3 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny.

        W tym ważnym dniu towarzyszyli nam zaproszeni goście: Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy SHAPE Pan Płk. Wojciech Ozga, jego zastępca Płk. Paweł Marcinkowski, Ksiądz ppłk. Paweł Piontek, nauczyciele i rodzice.

        W szczególny sposób powitaliśmy uczniów, którzy dołączyli w tym roku do naszej szkolnej społeczności, liczącej sto dwadzieścioro pięcioro uczniów.
Pani Kierownik, życząc nam dobrego, interesującego i obfitującego w różnorodne wydarzenia roku, zapewniała nas, że wszystkie nasze działania, starania i godna postawa zawsze były i nadal będą dostrzegane i doceniane w środowisku międzynarodowej szkoły. Prosiła abyśmy nigdy nie zapominali, że nauka w polskiej szkole w SHAPE jest wielkim darem dla nas, a nie ciężkim obowiązkiem.
Jak co roku, żeby trochę rozweselić zatroskanych uczniów, a może bardziej rodziców, zaprezentowano humorystyczny skecz, pt. „Relacja z pierwszego dnia nauki”. Jednocześnie …”podziwiając niezwykłą cierpliwość nauczycieli, dzielnie znoszących uczniowskie zachowania, uczniowie zaprezentowali zestaw niezbędnych pomocy, które mają ochronić szanowne ciała pedagogiczne i pomóc w ich codziennej pracy….” Wśród niezbędnego wyposażania na stanowisku nauczyciela znalazły się między innymi: nauszniki - aby nie ogłuchnąć w czasie przerwy, lusterko wsteczne - aby widzieć w każdej chwili, co dzieje się za plecami, lornetki nauczycielskie - do głębokiego spoglądania w głąb duszy ucznia i tym podobne przedmioty.

          Skoro wszystko już mamy, możemy zaczynać!