Dyktando polonijne.

       Gratulujemy Zosi Kamińskiej z klasy II gim za zajęcie 3 miejsca w dyktandzie polonijnym.