Rekrutacja

W załącznikach znajdują się wymagane dokumenty do zapisu dziecka do szkoły:

  • Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (załącznik nr. 1).
  • Kwestionariusz zgłoszeniowy (załącznik nr. 2).
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.(załącznik nr. 3).
  • Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr. 4 i 5 ).
  • Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego (załącznik nr. 6).