Wyniki dyktanda polonijnego.

       Przedstawiamy osoby, które zakwalifikowały się do następnego etapu dyktanda polonijnego:

KLASA 6 SP
 
1. GABRIELA PŁACHCIAK
2. PATRYK SUDZIK
3. PAWEŁ SZYBIAK
 
KLASA 7 SP
 
1. LIDIA GRYZ.
2. ZUZANNA RYCHLICKA
 
KLASA II GIM
 
1. ZOFIA KAMIŃSKA.
2. MATEUSZ KOŁODZIEJCZYK