Grono Pedagogiczne 2018/2019

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO W MONS
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 
mgr Joanna Jurkiewicz
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.
Nauczyciel wiedzy o Polsce.
 
mgr Karolina Żurakowska
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 
mgr Agnieszka Staniec - Deroux
Nauczyciel języka polskiego w klasach IV - VI szkoły podstawowej.
 
mgr Beata Śpiewak
Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o Polsce w klasie VII.
Nauczyciel języka polskiego w klasie II Gimnazjum.
 
mgr Justyna Walkusz
Nauczyciel języka polskiego w III klasie Gimnazjum i grupie LO.
Nauczyciel bibliotekarz.