O szkole

Nasza szkoła jest działającym za granicą Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Brukseli, z siedziba w Mons. Podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce, nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.
Początek naszej polskiej szkoły datuje się na 26 sierpnia 2002 r., gdzie na terenie Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, w belgijskiej miejscowości Mons dokonano uroczystego otwarcia placówki, figurującej ówcześnie jako Filia Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Brukseli. Wstęgę symbolicznie przeciął kończący służbę na stanowisku Polskiego Narodowego Przedstawiciela przy SHAPE, pan generał dywizji Andrzej Tyszkiewicz, którego wysiłki w dużej mierze przyczyniły się do otwarcia szkoły. Towarzyszył mu obejmujący stanowisko, pan generał brygady Włodzimierz Sąsiadek.
W uroczystości udział wzięli dyrektorzy wszystkich sekcji narodowych i kierownictwo Szkoły Międzynarodowej, mieszczącej się na terenie SHAPE. Świadkami inauguracji byli świeżo upieczeni uczniowie i ich rodzice. Do szkoły zapisano ponad 40 dzieci kadry zatrudnionej w Naczelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych w Europie. Pierwszym kierownikiem Filii została pani Katarzyna Zalewska. Jej entuzjazm i wizja szkoły na dobre zapoczątkowały szereg inicjatyw podejmowanych wspólnie z międzynarodowym środowiskiem dydaktycznym SHAPE. Jednocześnie w sercach rosło głębokie przekonanie, że szkoła, w przeddzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, w centrum Europy, będzie dumnie świadczyć o swojej tożsamości i bogactwie narodowym.
Następne lata pracy szkoły wypełniało poświecenie i zaangażowanie kadry pedagogicznej, jak i rodziców. Na kartach kronik szkolnych wpisały się piękne chwile przywiązania do polskich tradycji i świadomości patriotycznej szkolnego środowiska. Placówka znalazła i utwierdziła również swoje miejsce w środowisku Szkoły Międzynarodowej SHAPE, z którą ściśle współpracuje pod względem kulturalnym.
Od kilku lat obserwuje się tendencję wzrostową, jeśli chodzi o liczbę uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 przekroczyliśmy magiczną liczbę stu uczniów. Większość dzieci nadal rekrutuje się wciąż z rodzin wojskowych, ale do szkoły przybywa coraz więcej dzieci pracowników cywilnych NATO, a także dzieci mieszkających na stale w Belgii, w tym pochodzących z rodzin dwujęzycznych.

Na terenie bazy wojskowej w SHAPE powstaje nowy campus szkolny, w którym polska szkoła jako sekcja SHAPE International School otrzyma do swojej dyspozycji nowe pomieszczenia.

Od roku szkolnego 2013/2014 Szkolny Punkt Konsultacyjny prowadzi Pani Joanna Jurkiewicz.